Regulamin obiektu Domki Białka

1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu i rezerwacji domków i miejsc noclegowych w obiekcie Domki Białka.

2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 531 225 135 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając niezbędne dane:

  • a) Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
  • b) liczbę osób
  • c) dokładny termin pobytu

3. W celu potwierdzenia rezerwacji Wynajmujący zobowiązany jest do zapłacenia zadatku za pobyt w wyznaczonym przez obiekt terminie. Zadatek w wysokości 30% opłaty za pobyt płatny na rachunek nr: 94 1240 5136 1111 0010 9926 6528, prowadzony przez Bank Pekao SA o/Nowy Targ,
dla: Domki Białka Antonina Zubek, ul. Grapa 20d, 34-405 Białka Tatrzańska

4. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku umowę najmu uważa się za zawartą. Rezygnacja z rezerwacji, skrócenie pobytu bądź zmiana terminu rezerwacji powoduje przepadek zadatku.  

5. Opłata za pobyt, po uwzględnieniu kwoty zadatku wymagalna jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

6. Wynajmujący w ciągu godziny od przyjazdu dokonuje odbioru domku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, zniszczeń lub uszkodzeń zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je właścicielowi.

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł (trzysta złotych 00/100). Kwota kaucji jest zwracana w dniu wyjazdu z zastrzeżeniem pkt 9.

8. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu domku w stanie zastanym co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty za sprzątanie w wysokości 100 zł. Kwota rekompensaty potrącona zostaje z kaucji określonej w punkcie 8.

9. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w obiekcie w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

10. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

11. Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

12. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

14. Niedozwolone jest przebywanie w obiekcie osób niezameldowanych.

15. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

16. W przypadku naruszenia bądź nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Wynajmującego Właściciel ma prawo do jednostronnego skrócenia pobytu i nakazania natychmiastowego opuszczenia obiektu przez Wynajmującego.

W przypadku opisanym w niniejszym punkcie opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

18. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Noclegi Białka Tatrzańska

DOMKI BIAŁKA, Antonina Zubek
ul. Grapa 20 D
34-405 Białka Tatrzańska

tel. +48 531 225 135