Regulamin obiektu Domki Białka

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu i rezerwacji domków i apartamentów w obiekcie Domki Białka. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania ( na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. B. RODO) przez Domki Białka Antonina Zubek zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 531 225 135 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając niezbędne dane:
  - Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
  - liczbę osób
  - dokładny termin pobytu
 3. W celu potwierdzenia rezerwacji Wynajmujący zobowiązany jest do zapłacenia zadatku w wysokości i terminie ustalonym przez obsługę obiektu na rachunek nr: 94 1240 5136 1111 0010 9926 6528, prowadzony przez Bank Pekao SA o/Nowy Targ, dla: Domki Białka Antonina Zubek, ul. Grapa 20d, 34-405 Białka Tatrzańska.
 4. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku umowę najmu uważa się za zawartą. Rezygnacja z rezerwacji, skrócenie pobytu bądź zmiana terminu rezerwacji powoduje przepadek zadatku i opłaty za pobyt.
 5. Opłata za pobyt, po uwzględnieniu kwoty zadatku wymagalna jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osób, które będą gośćmi obiektu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w  sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania kluczy do domku/apartamentu.
 7. Wynajmujący w ciągu godziny od przyjazdu dokonuje odbioru domku/apartamentu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, zniszczeń lub uszkodzeń zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je właścicielowi.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł (pięćset złotych 00/100). Kwota kaucji jest zwracana w dniu wyjazdu gotówką lub w razie stwierdzenia zniszczeń po ich wycenie, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 9. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu domku/apartamentu w stanie zastanym co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty za sprzątanie w wysokości 100 zł. Kwota rekompensaty potrącona zostaje z kaucji określonej w punkcie 7.
 10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w obiekcie w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 -7.00. Wynajmujący zobowiązany jest do zachowania niezakłócającego pobytu innym klientom obiektu.
 12. Doba zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Późniejsze opuszczenie domku/apartamentu może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty ustalonej przez właściciela obiektu.
 13. Na terenie domku/apartamentu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Niedozwolone jest przebywanie w obiekcie osób niezameldowanych.
 17. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 18. W przypadku naruszenia bądź nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Wynajmującego Właściciel ma prawo do jednostronnego skrócenia pobytu i nakazania natychmiastowego opuszczenia obiektu przez Wynajmującego.

W przypadku opisanym w niniejszym punkcie opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

 

Klauzula informacyjna

Firmy Domki Białka Antonina Zubek

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Domki Białka,
  Antonina Zubek z siedzibą 34-405 Białka Tatrzańska,
  ul. Grapa 20d, nip 736-111-10-78
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług wynajmu domku/apartamentu– na podstawie art. Ust.1 lit .b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Noclegi Białka Tatrzańska

DOMKI BIAŁKA, Antonina Zubek
ul. Grapa 20 D
34-405 Białka Tatrzańska

tel. +48 531 225 135