Regulamin obiektu Domki Białka

Niniejszy regulamin określa warunki najmu i rezerwacji domków i miejsc noclegowych w obiekcie Domki Białka.

 1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 531 225 135 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając niezbędne dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
  2. Liczbę osób
  3. Dokładny termin pobytu
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji Wynajmujący zobowiązany jest do zapłacenia w wyznaczonym terminie określonego przez obiekt zadatku.
  Zadatek płatny na rachunek nr: 94 1240 5136 1111 0010 9926 6528,
  prowadzony przez Bank Pekao SA o/Nowy Targ, dla: DOMKI BIAŁKA, Antonina Zubek, ul. Grapa 20 D, 34-405 Białka Tatrzańska
 3. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do odwołania rezerwacji w terminie do 30 dni przed rezerwowanym terminem przyjazdu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku terminu krótszego niż 30 dni rezygnacja z rezerwacji, skrócenie pobytu bądź zmiana terminu rezerwacji powoduje przepadek zadatku.
 5. Opłata za pobyt, po uwzględnieniu kwoty zadatku wymagalna jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 6. Wynajmujący w ciągu godziny od przyjazdu dokonuje odbioru domku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, zniszczeń lub uszkodzeń zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je właścicielowi.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł (trzysta złotych 00/100). Kwota kaucji jest zwracana w dniu wyjazdu z zastrzeżeniem pkt 9.
 8. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty za sprzątanie w wysokości 100 zł. Kwota rekompensaty potrącona zostaje z kaucji określonej w punkcie 8.
 9. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 10. Doba zaczyna się o godzinie 16.00  kończy się o godzinie 10.00.
 11. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 12. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 14. Przebywanie osób niezameldowanych w obiekcie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu u Właściciela.
 15. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 16. W przypadku naruszenia bądź nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Wynajmującego Właściciel ma prawo do jednostronnego skrócenia pobytu i nakazania natychmiastowego opuszczenia obiektu przez Wynajmującego.
 17. W przypadku opisanym w niniejszym punkcie opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 19. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Noclegi Białka Tatrzańska

DOMKI BIAŁKA, Antonina Zubek
ul. Grapa 20 D
34-405 Białka Tatrzańska

tel. +48 531 225 135

© 2015 - 2020 Domki Białka, gucio7